Skupne govorilne ure 

Zap. št. datum ura Podgorci ura V. Nedelja
1. četrtek, 7. 09. 2017 16.30 17.30
2. četrtek, 12. 10. 2017 16.30 17.30
3. četrtek, 9. 11. 2017 16.30 17.30
4. četrtek, 14. 12. 2017 16.30 17.30
5. četrtek, 11. 01. 2018 16.30 17.30
6. četrtek, 8. 03. 2018 16.30 17.30
7. četrtek, 12. 04. 2018 16.30 17.30
8. torek, 8. 05. 2018 17.45 (pri Veliki Nedelji)
17.45
9. četrtek, 07. 06. 2018 16.30 17.30