Obvestilo staršem učencev 9. razredov

Spoštovani,

obveščamo vas, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec Lipicer izdala sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za Solsko leto 2020/2021.

Kot veste, se v postopku vpisa kandidatov v srednje šole v primeru omejitve vpisa upošteva Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij iz leta 2008. Ta določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne Sole. Poleg tega pa sklep iz leta 2008 tudi določa, če se na spodnji mej razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen, se izbira med njimi nato opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarśčine ali italijanščine kot maternega jezika) in matematike.

Ker je bila zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih śolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popraviti oziroma spremeniti.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne Sole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz

7., 8. in 9. razreda osnovne Sole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Omenjeni sklep o spremenjenih merilih v primeru omejitve vpisa je objavljen tudi na spletni strani ministrstva, velja pa samo za vpis kandidatov za šolsko leto 2020/2021.

Ravnatelj

Stanko Bezjak prof.

(Skupno 941 obiskov, današnjih obiskov 1)