1.      UČENCI  IN  ODDELKI

1.1.   Število učencev in oddelkov

 

šola

Število

učencev skupaj

1.-5.r 6.-9-r

Število

oddelkov

Število učencev

v OPB

Število

oddelkov PB

Velika Nedelja 230 102 128 12 84 4
podružnica Podgorci 75 75 5 63 3
skupaj 305 177 128 17 147 7

 

1.2.   Oddelki

Vseh 305 učencev je  razporejenih v 17 oddelkov.  Od tega je na podružnični šoli 5 oddelkov (po en oddelek od 1. do 5. razreda) in 12 oddelkov na centralni šoli (po en oddelek 1., 2., 4., 5., 6. in 8. razreda ter po dva oddelka 3., 7. in 9. razreda.

Razpored učencev po razredih in oddelkih:

 

2018/19 razrednik Št. učencev deklice dečki

matična

učilnica

sorazrednik
1.a Plohl Aleksandra 22 15 7 I/2-1.A Vanja Kvar
1.b Cvetko S. Silvija 9 5 4 Pdg-1.r Skok Marko
2.a Čeh Tamara 15 5 10 I/3-2.A Rajh  Mateja
2.b Bezjak Irena 16 5 11 Pdg-2.r Rudolf  K. Andreja
3.a Kostanjevec Ksenja 14 6 8 II/1-3.A Škvorc Marijan
3.b Megla Klara 15 6 9 I/3-3.B Rajh Marija
3.c Gašperič Alenka 14 7 7 Pdg-3.r Kumer Petra
4.a Korpar Alenka 17 8 9 II/2-4.a Alt Jožica
4.b Turkl Kosi Eva 19 9 10 Pdg-4.r Miklašič Zdenka
5.a Zorli Peter 19 10 9 II/3-5.a Majcen Matejka
5.b Kovačec Darja 17 7 10 Pdg-5.r Ivanuša Teodora
6.a Skok Saša 27 15 12 Pritl./1-MAT Šoštarič Aleksandra
7.a Majcen Nada 17 3 14 SLO Lazar Marija
7.b Meško Angelca 23 10 13 TUJ Vernik Trofenik Teja
8.a Bezjak Stanislav 26 13 13 BIO Bezjak Jernej
9.a Lešničar Milko 17 12 5 TIT Janžekovič Nada
9.b Črnivec Gordana 18 12 6 ZGO Kosi Mojca
  Skupaj RS+PS 305 148 157

 

 

1.3.   Izobraževanje na domu

V šolskem letu 2018/19 se bosta na domu izobraževala dva učenca in sicer po en učenec iz 7. in 9. razreda. Razredniki jim bodo v skladu s pravili na dom pošiljali obvestila o izvajanju dejavnosti in druga obvestila. V skladu z zakonskimi predpisi bodo ti učenci opravljali razredne izpite, ki bodo v zakonsko predvidenem roku in sicer:

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
od 6. 5. do vključno 24.6.2018 1.rok učenci od 1. do  8. razreda
od 19. 8. do vključno 30.8.2018 2.rok učenci od 1. do  8. razreda

 

1.4.   Učenci in šolski okoliš 

V našo šolo sta vključena dva (2) učenca, ki sta stalno prijavljena izven našega šolskega okoliša.

Osnovna šola Število učencev
Osnovna šola Sveti Tomaž 2
Skupaj: 2

 

En (1) učenec iz našega šolskega okoliša obiskuje OŠ Ormož, štirje (4) pa OŠ  Gorišnica.

 

1.5.   Učenci v prihodnje 

V našo šolo je trenutno vključenih 305 učencev.  Spodnja tabela prikazuje predvideno rast števila učencev v naslednjih letih (podatki so povzeti po aplikaciji Sokol na MIZŠ):

 

 

leto skupaj
2018/19 305
2019/20 305
2020/21 320
2021/22 323
2022/23 336
2023/24 343

 

 

Podatki o rojstvih na področju KS Velika Nedelja in KS Podgorci:

 

 

Leto rojstva skupaj dečki deklice
2013 34 24 10
2014 41 20 21
2015 43 21 22
2016 40 22 18
2017 46 27 19