Izbirni  predmeti

Obvezni izbirni predmeti

Zap.š Predmet 2017-18 Število
učencev
Število
skupin
Razred
1 Daljnogledi in planeti – DIP 15 1 8
2 Elektrotehnika – ETH 15 1 9
3 Glasbeni projekt – GLP 21 1 9
5 Izbrani šport NOGOMET – IŠP 11 1 9
6 Likovno snovanje I – LS1 8 1 7
7 Likovno snovanje II – LS2 16 1 8
8 Likovno snovanje III – LS3 8 1 9
4 Načini prehranjevanja – NPH 9 1 7, 8, 9
11 Obdelava gradiv: les – OGL 8 1 7
10 Ples-PLE 17 1 7, 8, 9
9 Poskusi v kemiji – POK 12 1 7
12 Radio – RAD 10 1 7
13 Šolsko novinarstvo – ŠNO 8 1 8
14 Šport za sprostitev – ŠSP 19 1 7
15 Šport za zdravje – ŠZZ 18 1 8
    Skupaj: 15  

 

Neobvezni izbirni predmeti

Zap.š Predmet 2017-18 Število
učencev
Število
skupin
Razred
1 Nemščina 24 1 4, 5, 6
2 Nemščina 18 1 7, 8
3 Nemščina 17 1 9
4 Nemščina 17 1 4.b, 5.b
5 Šport 16 1 5, 6
6 Tehnika 25 2 4, 5, 6