Izbirni  predmeti

Izbirne predmete šola v skladu z zakonodajo izvaja za učence 7., 8. in 9. razreda. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Seznam izbirnih predmetov prikazuje spodnja tabela:

 

Izvajalec Predmet Razred št. ur/ teden
Obvezni izbirni predmeti 2018-19 19

Bezjak Stanko,

Miklašič Zdenka

Šport za sprostitev 7. 2
Lešničar Milko Obdelava gradiv: les 7. 1
Skok Saša Sonce, Luna, Zemlja 7. 1
Šoštarič Aleksandra Vzgoja za medije, radio 7. 1
Majcen Nada Nemščina I 7. 2
Bezjak Stanko Ples 7., 8., 9. 1
Lazar Marija Osnovni vbodi in tehnike vezenja 7., 8., 9. 1
Bezjak Stanko, Miklašič Zdenka Šport za zdravje 8. 2
Muršec Božidar Likovno snovanje II 8. 1
Saša Skok Daljnogledi in planeti 8. 1
Bezjak Stanko Izbrani šport – nogomet 9. 1
Lešničar Milko Elektrotehnika 9. 1
Muršec Božidar Likovno snovanje III 9. 1
Črnivec Gordana Gledališče in drama 9. 1
Meško Angela Nemščina III 9. 2

 

 

 

  Neobvezni izbirni  predmeti

V šolskem letu 2018/19  predmetnik uvaja neobvezni izbirni drugi tuji jezik v celotni 3. triadi in neobvezni izbirni predmet nemščina, tehnika, umetnost, računalništvo v celotni 2. triadi. Izvajanje predmetov je odvisno od števila prijav učencev. Skupine se oblikujejo znotraj triade.

 

RAZRED: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Predmet Tedensko število ur
Obvezni prvi tuji jezik-angleščina 2 2 2 3 4 4 3 3
Neobvezni izbirni prvi tuji jezik angleščina 2
Neobvezni izbirni drugi tuji jezik nemščina 2 2 2

Neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA, TEHNIKA, UMETNOST,

RAČUNALNIŠTVO

2/1 2/1 2/1

 

V šolskem letu 2018/19 na OŠ Velika Nedelja izvajamo naslednje neobvezne izbirne predmete:

izvajalec Neobvezni izbirni predmet razred št. ur/ teden
Petra Kumer Angleščina 1.A (VN) 1. 2
Petra Kumer Angleščina 1.B (Podg.) 1. 2
Miklašič Zdenka Šport-Podg. 4., 5. 1
Majcen Nada Nemščina-Podg. 4., 5. 2
Meško Angelca Nemščina-VN 4., 5., 6. 2
Lešničar Milko Tehnika-VN 4., 5., 6. 1
Bezjak Stanko Šport-VN 4., 5., 6. 1
skupaj 11