Šolski kombi – Podgorci

KOMBI zjutraj KOMBI 2017/18  
vožnja Podgorci ura odhoda kraj odhoda
1 Vel. Nedelja – Sodinci dolina – Sodinci breg – Podg.šola 6:50 Sodinci pri kapeli
2 Cvetkovci – Podg.šola 7:00 Cvetkovci 75
3 Ritmerk – Bresnica desni breg -Podg.šola 7:25 Rimerk 15
4 Bresnica levi breg – Preclava -Podg.šola 7:45 Strjanci 10
KOMBI popoldan
vožnja Podgorci ura odhoda iz prvo napisane postaje
1 Podg.šola-Bresnica-Ritmerk-Podg.šola 13:20 Podgorci šola
2 Podg.šola-Strjanci-Bresnica-Podg.šola 13:35 Podgorci šola
3 Podg.šola-Cvetkovci-VN šola 13:50 Podgorci šola
4 Podg.šola-Sodinci breg-Sodinci dolina 14:00 Podgorci šola

Prevozništvo opravlja Prevozništvo Gašparič iz Sodincev. Kontaktna številka šoferja je 041 72 88 85.