Spoštovani!

Gotovo veste, da lahko vsak državljan RS do 1 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. 

Na seznamu upravičencev za del dohodnine je od letošnjega leta tudi Šolski sklad OŠ Velika Nedelja.  Sredstva, ki jih bomo prejeli od dohodnine bodo po zakonu namenjena izključno za učence, ki prihajajo iz socialno šibkega okolja in sicer za kritje stroškov šole v naravi, izletov, nadstandardne dejavnosti in dneve dejavnosti.

Kako lahko donirate?

Na enega od sledečih načinov:

  • s posebnim obrazcem (Doh-Don), ki ga izpolnite na spletni strani eDavki (naša davčna številka je 82142211),
  • z obrazcem, ki ga vam ga pošiljamo v tiskani obliki, ki ga izpolnite, vaš otrok pa ga odda razredniku v šoli, 
  • obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine pošljete po pošti na Finančni urad Ptuj, p.p. 115, 2250 Ptuj ali ga tja osebno odnesete.

Obrazec je treba na FURS oddati najkasneje do 31. decembra tekočega leta, pri tem pa morate upoštevati tudi čas dostave, če obrazec pošiljate po pošti. 

Vsak davčni zavezanec posameznemu upravičencu lahko nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% oziroma šolskemu skladu ali skladu vrtca 0,1%, 0,2% ali 0,3%. Skupni seštevek vseh namenitev ne sme presegati 1% odmerjene dohodnine.

Za vaš prispevek šolskemu skladu se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

(Skupno 143 obiskov, današnjih obiskov 1)