ORGANIZACIJA DELA NA OŠ VELIKA NEDELJA IN PODRUŽNICI PODGORCI OD 22. 2. 2021 NAPREJ

 

PRIHOD V ŠOLO

Priporočilo ministrstva je, da za prihod v šolo in odhod domov naj v čim večji meri poskrbijo starši.

Vhodi za posamezne razrede  bodo ločeni. Starši pripeljete svojega otroka do ustreznega vhoda, in sicer:

Velika Nedelja Podgorci
Glavni vhod: 1.a, 6.-9. razred Glavni vhod: 1., 2. r
Vhod pri tajništvu: 3. razred Telovadnica spodaj: 3., 5.
Spodnji vhod: 2., 4., 5. razred Telovadnica zgoraj: 4. r.

 

ŠOLSKI AVTOBUS

vozi po enakem razporedu kot pred epidemijo:

ZJUTRAJ: pon–petek

1.vožnja:

Osluševci 41 – Cvetkovci Gasilski dom – Cvetkovci 20 – Cvetkovci (avtobusna postaja) – Osluševci (podvoz) –  Osluševci 51 – Podgorci (šola) – Bresnica 5b – Bresnica 48 – Podgorci (šola) -Sodinci 5 – Vičanci 14 – Sodinci 5 – Senešci 9 – Velika Nedelja (šola)

6.45

2.vožnja:

Osluševci 41 – Cvetkovci Gasilski dom – Cvetkovci 20 – Cvetkovci (avtobusna postaja) – Osluševci (podvoz) –  Osluševci 51 – Podgorci (šola) – Bresnica 5b – Bresnica 48 – Podgorci (šola) – Sodinci 5 – Vičanci 14 – Sodinci 5 – Senešci 9 – Velika Nedelja (šola)

7.30
POPOLDAN: pon – četrtek petek in ob dnevih dejavnosti

1.vožnja:

Velika Nedelja šola – Senešci 9 – Sodinci 5 – Vičanci 14 -Sodinci 5 – Podgorci šola – Bresnica 5b – Bresnica 48 – Podgorci šola – Osluševci 41 – Cvetkovci Gasilski dom  – Cvetkovci 20 – Cvetkovci avtobusna postaja

13.50 13.00

2.vožnja:

Velika Nedelja šola – Senešci 9 – Sodinci 5 – Vičanci 14 -Sodinci 5 – Podgorci šola – Bresnica 5b – Bresnica 48 – Podgorci šola – Osluševci 41 – Cvetkovci Gasilski dom  – Cvetkovci 20 – Cvetkovci avtobusna postaja

14.40 14.40

 

Na prvo jutranjo vožnjo gredo učenci 6. in 7. razreda ter učenci, ki začnejo pouk ob 7.30. Ostali učenci gredo zjutraj na drugo vožnjo.

Starši so naprošeni, da v čim večji meri sami poskrbijo za prevoz otrok.

Na avtobusu je obvezna uporaba zaščitnih mask.

ŠOLSKI KOMBI

vozi po enakem razporedu kot pred epidemijo:

KOMBI – VELIKA  NEDELJA

  Relacija – ZJUTRAJ Od-hod Pri-hod
1. Vičanci 23-Vičanci breg-Senešci breg-Šola VN 6.20 6.30
2. Šola VN-Šardinje(Gričar)-Strmec–Lunovec–Šardinje-Šola VN 6.30 6.45
3.

Šola VN-Šardinje 48Lunovec-Vičanci breg-Senešci

breg-Šola VN

6.45 7.00
4.

Šola VN-Šardinje 48Lunovec-Vičanci breg-Senešci

breg-Šola VN

7.00 7.15
  Relacija – POPOLDNE    
1. Šola VN-Šardinje-Lunovec-Vičanci breg-Senešci breg-Šola VN 13.20 13.45
2. Šola VN-Vičanci breg-Vičanci 23- Šola VN 13.50 14.15
3. Šola VN-Šardinje 48-Strmec–Šardinje – Šola VN 14.15 14.40
4. Šola VN- Šardinje-Lunovec-Vičanci- Šola VN 14.40 14.55

 

KOMBI – PODGORCI

  Relacija – ZJUTRAJ Od-hod Pri-hod
1. Šola VN-Sodinci dolina-Podgorci šola 7.15 7.25
2. Podgorci šola-Osluševci-Cvetkovci-Podgorci šola 7.25 7.40
3. Podgorci šola-Ritmerk-Bresnica desni breg-Podgorci šola 7.40 7.55
4. Podgorci šola-Strjanci-Bresnica (levi breg) Podgorci šola 7.55 8.10
  Relacija – POPOLDNE    
1. Podgorci šola-Ritmerk-Bresnica desni breg-Podgorci šola 15.05 15.15
2. Podgorci šola-Strjanci-Bresnica levi breg-Podgorci šola 15.15 15.30
3. Podgorci šola-Osluševci-Cvetkovci-Podgorci šola 15.30 15.45
4. Podgorci šola- Sodinci dolina-Podgorci šola 14.45 15.50

Prevozništvo opravlja Prevozništvo Gašparič iz Sodincev. Kontaktna številka šoferja je 041 72 88 85.

Starši so naprošeni, da v čim večji meri sami poskrbijo za prevoz otrok.

Na kombiju je obvezna uporaba zaščitnih mask.

JUTRANJE VARSTVO IN OPB

Po varnostnih priporočilih starši ne vstopate v šolo. Jutranje varstvo bo organizirano samo za učence 1. razreda od 6.00 do 8.00. Za učence 2. in 5. razreda je organizirano varstvo od 7.00 naprej v matični učilnici. Za ostale učence je organizirano varstvo v jedilnici. Otroke, ki jih pripeljete v jutranje varstvo do 7.00, pospremite do glavnega vhoda. Od tam naprej gre otrok sam v učilnico jutranjega varstva. Če pripeljete otroka po sedmi uri, se napotite na vhod za ustrezni razred.

OPB poteka po ustaljenem urniku.

Po otroka pridete k ustreznemu vhodu. Otrok bo prišel do vhoda, ko boste poklicali učitelja: številka bo napisana na vratih.

UČNO-VZGOJNI PROCES

Učno-vzgojni proces bo potekal v matičnih razredih. Šolskih potrebščin učenci ne bodo nosili domov. Vse šolske potrebščine (DZ, učne pripomočke) naj prinesejo učenci prvi dan v šolo.

Učenci uporabljajo maske v skupnih prostorih, v matičnih učilnicah mask  učenci ne nosijo. Učenci nosijo maske tudi v primeru, ko se pri neki aktivnosti srečujejo učenci iz dveh ali več razredov.  Prosimo Vas, da se z otrokom pogovorite, da naj v šoli:

 • ohranjajo 1,5 m varnostno razdaljo,
 • da se ne družijo z učenci ostalih oddelkov,
 • hodijo po označenih koridorjih,
 • da ne posojajo šolskih potrebščin, zaradi možnosti prenosa okužbe.

O navodilih za preprečevanje okužbe si lahko dodatna pojasnila preberete na spletni strani: http://www.nijz.si/sl/preprecevanje -okuzbe-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov

·        MALE UČNE SKUPINE, NIVOJSKI POUK:

 • Nivojski pouk, oziroma male učne skupine poteka kot do zdaj v 5. a in v 8. a
 • V 6. in 7. razredu se nivojski pouk ne izvaja. Ves pouk poteka v matičnih učilnicah. Tretji učitelj, ki bi izvajal nivojski pouk, se pridruži pouku enkrat v eni paralelki, drugič v drugi paralelki. Pouk poteka v obliki timskega dela.
 • V 9. razredu se izvaja pouk v malih učnih skupinah kot do zdaj.

·        OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

 • Se izvajajo v živo

·        NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:

 • NIN, 4.-6. r. na daljavo
 • Ostali v živo po urniku:
  • NIŠ Podgorci deljeni glede na razred
  • NIT Velika Nedelja: posebej 4.a, 5.a in 6. ab
  • NIŠ Velika Nedelja

·        INTERESNE DEJAVNOSTI:

 • Se izvajajo le, če so prisotni le učenci enega razreda. Interesne dejavnosti se v dogovoru z mentorjem lahko izvajajo tudi na daljavo.

OBLAČILA

Zaradi pogostega zračenja prostorov, naj otroci prinesejo v šolo primerna oblačila.

ŠOLSKA PREHRANA

Zajtrk, malica in kosilo bodo organizirane v jedilnici ločeno za posamezne razrede po navodilih NIJZ.

 • Zajtrk:
  • 7:30: 4. 5
  • 7:45: 2., 3.
  • 8:00: 1. a
 • Malica:
  • 9.50: 3. razred
  • 10:10: 2. razred
  • 10:30: 1. razred

Ostali razredi imajo malico v matičnih učilnicah (4. in 5. r ob 9.55; 6. do 9. razred ob 9.05)

 • Kosilo:
  • 11:40: 6. in 7. r.
  • 12:00: 8. in 9. r.
  • 12:40: učenci od 1. do 5. razreda, ki niso pri OPB in učenci od 1. do 5. razreda, ki imajo pouk 6. šolsko uro (ob 13.00)
  • 13:00: OPB, 4. in 5. r.
  • 13:20: OPB, 1. 2., in 3. r.

Starši pridete po otroke po končanem kosilu.

INFORMIRANJE

Za kontakt z učitelji uporabite elektronsko pošto (naslovi na spletni strani v Letnem delovnem načrtu) ali druge sodobne elektronske poti, ki ste jih vzpostavili ob učenju na daljavo.

Učencem želimo uspešno vrnitev v šolske klopi, staršem pa nadaljnje dobro sodelovanje.

 

Pripravila:

šolska svetovalna služba

Velika Nedelja, 15. 2. 2021

(Skupno 395 obiskov, današnjih obiskov 1)