Dejavnost:  PRVI ŠPORTNI DAN

Datum izvedbe: 3.10.2019

Kraj izvedbe: STADION PRI VELIKI NEDELJI IN OKOLICA ŠOLE VELIKA NEDELJA

Vodja organizacije prvega športnega dne: ZDENKA MILAŠIČ

Udeleženci:  vsi učenci Osnovne šole Velika Nedelja s podružnico Podgorci

Vsebina:

  • VIO: pohod
  • in III. VIO: šolski kros

Vzgojno-izobraževalni cilji:

  • Izboljšati gibalne in funkcionalne sposobnosti: koordinacija, hitrost, aerobna vzdržljivost
  • Oblikovati pozitivne vedenjske vzorce: vztrajnost, samozavest
  • Upoštevanje higienskih pravil: preoblačenje, čistoča osebne športne opreme
  • Razumeti pomen vpliva redne športne vadbe na držo, postavo, zdravje in dobro počutje

V dodatnem programu športnega dne se bo predstavila še Plesna šola Moreno in pripadniki SLOVENSKR vojske.

 

KOSILO: 11.30: za učence predmetne stopnje in vozače

OPB: 11.50

AVTOBUS: PRIHOD IN ODHOD

ZJUTRAJ:

BUS 1: 6.45 UČENCI 6. – 9. RAZREDA

BUS 2: 7.30 UČENCI VOZAČI 1.-5.RAZREDA MATIČNE ŠOLE IN 4. IN 5. RAZRED PODRUŽNICE PODGORCI

BUS 3: 8.30 UČENCI I.VIO PODRUŽNICE PODGORCI

POPOLDAN:

BUS 1: 11.30: UČENCI I.VIO PODRUŽNICE PODGORCI

BUS 2: 12.00: 4. in 5.razred podružnice Podgorci, vozači Senešci, Sodinci in Podgorci

BUS 3: 12.30: vsi ostali vozači

BUS 4: 14.40

ŠOLSKI KOMBI:  vozi po ustaljenem voznem redu

JUTRANJO VARSTVO in PODALJŠANO BIVANJE potekata normalno po urniku

Kako bomo obvestili starše?

Starše bomo obvestili s potekom športnega dne na spletni strani šole

Kako bomo obvestili učence?

Učence bomo o poteku športnega dne obvestili pri urah športa, na razrednih urah in na spletni strani šole.

Pripravila: Zdenka Miklašič

(Skupno 285 obiskov, današnjih obiskov 1)