OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

Osnovna šola Velika Nedelja je javni zavod s področja izobraževanja.

Šola spada pod pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Ustanovitelj šole je občina Ormož.

 

Naslov  šole:

Osnovna  šola  Velika  Nedelja

Velika Nedelja 13

2274 Velika Nedelja

Davčna št.: 82142211, nismo zavezanci za DDV

Tr: 01287-6030673997

Tel.: 02 71 36 200, 051 34 77 33

Fax: 02 71 36 205

e-mail: o-vn.mb@guest.arnes.si

spletna stran: http:// www.osvelikanedelja.si

ravnatelj: Anton  Žumbar, prof.

pomočnik  ravnatelja: Marjan  Škvorc, univ. dipl. psiholog

 

Podružnična  šola  Podgorci

Podgorci  81

2273  Podgorci

Tel.:02 71 36 230, 31

Pedagoški vodja: Irena Bezjak, prof. razrednega pouka

 

Vrtec Podgorci

Podgorci  81 a

2273  Podgorci

Tel.:02 719 22 86, faks: 02 741 14 24

_____________________

 

 Vreme pri Veliki Nedelji:

Velika Nedelja